Tải công văn 5286/CT-TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải công văn 5286/CT-TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016

Tải công văn 5286/CT-TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016. Ngày 16/02/2017, Tổng cục Thuế gửi các cơ quan, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,… Công văn số 5286/CT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN 2016 và cấp MST người phụ thuộc, với nội dung sau:

công văn 5286CT-TNCN

Hình ảnh: Công văn số 5286/CT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN 2016 và cấp MST người phụ thuộc

Tóm tắt nội dung được đề cập:

Phần I. Những điểm lưu ý về chính sách thuế khi thực hiện QTT TNCN:

I. Các trường hợp QTT TNCN năm 2016:
II. Về việc ủy quyền QTT TNCN:
III. Căn cứ tính thuế: thu nhập chịu thuế và tính thuế:
IV. Hồ sơ QTT TNCN:
V. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN:

Phần II: Thực hiện QTT TNCN năm 2016:
I. Đối với TCTTN:
II. Cá nhân thuộc TCTTN thực hiện tự QTT với CQT:

Phần III: Cấp mã số thuế người phụ thuộc:

LINK DOWNLOAD: (tải tại đây)

Bài viết: “Tải công văn 5286/CT-TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào?”

Căn cứ quy định:
– Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
– Điểm a.2 Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nhận một phần thu nhập tại Việt Nam và một phần thu nhập từ nước ngoài thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập được nhận tại Việt Nam, còn phần thu nhập ở nước ngoài thì cá nhân phải trực tiếp kê khai nộp thuế TNCN.

– Trường hợp cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho người lao động và nộp thay thuế TNCN theo thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế không gồm tiền thuế giả định đã khấu trừ.

  • Related Posts

    Thêm bình luận