Thông tư 128/2016/TT-BTC - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thông tư 128/2016/TT-BTC

Thông tư 128/2016/TT-BTC. Ngày 09/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định miễn giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường và có hiệu lực từ ngày 23/09/2016.

Thông tư 128/2016/TT-BTC: miễn giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường

Hình ảnh: Thông tư 128/2016/TT-BTC: miễn giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường

Tóm tắt nội dung thông tư

– Miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Giảm 50% mức thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải  có tên trong Biểu thuế xuất khẩu

– Trường hợp sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải xuất khẩu nêu trên không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Trường hợp sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải xuất khẩu nêu trên đã nộp thuế xuất khẩu vượt quá số tiền được miễn, giảm thì số thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

*** LINK DOWNLOAD: Thông tư 128/2016/TT-BTC (tải tại đây)

Bài viết: “Thông tư 128/2016/TT-BTC”

Có thể bạn quan tâm: “Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế từ 01/09/2016”

Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 42, Thông tư 38/2015/TT-BTC
– Khoản 7, Điều 16, Luật 107/2016/QH13

Theo đó:

Từ 01/09/2016 khi Luật thuế XNK 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành, thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

– Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam: Có quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng sản xuất, nhà xưởng (bao gồm cả nhà xưởng gắn liền trên đất đai); có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

– Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

+ Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua hiên giới;
+ Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

– Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

– Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

– Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý theo quy định tại khoản 4 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  • Related Posts

    Thêm bình luận