Tổng hợp các văn bản pháp quy hiện hành về BHYT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tổng hợp các văn bản pháp quy hiện hành về BHYT

Tổng hợp các văn bản pháp quy hiện hành về BHYT 2016 (bao gồm: Luật BHYT, các nghị định, quyết định, thông tư về BHYT), giúp bạn dễ dàng tra cứu và áp dụng đúng theo quy định về BHYT, các bạn xem chi tiết dưới đây nhé.

tong-hop-cac-van-ban-phap-quy-hien-hanh-ve-bhyt

STT

Tên Nghị định

Ngày có hiệu lực

1

Luật BHYT số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiển y tế.

01/07/2009

2

Luật BHYT sửa đổi số 46/2014/QH13 sưả đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12.

01/01/2015

3

Nghị định 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT

01/01/2015

4

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

01/12/2015

5

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện BHYT

01/02/2015

6

Thông tư 14/2016/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế

01/07/2016

7

Quyết định 4520/QĐ-BHYT Đính chính thông tư số 14/2016/TT-BYT

22/08/2016

Bài viết: “Tổng hợp các văn bản pháp quy hiện hành về BHYT”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Một số công văn quy định liên quan đến BHYT”

– Công văn 1484/BYT-KCB, thực hiện Luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa

– Công văn 3222/BHXH-ST về việc in thẻ có bổ sung thời gian 5 năm liên tục

– Công văn 5544/BYT-BH về thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Công văn 2288/BHXH-CSYT về việc giải quyết quyền lợi BHYT theo mức lương cơ sở mới

– Công văn 1814/BHXH-ST về việc thu hồi thẻ BHYT

  • Related Posts

    Thêm bình luận