Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về BHXH - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về BHXH

Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về BHXH 2016 (bao gồm: Luật BHXH, các quyết định, nghị định, thông tư quy định về BHXH), giúp các bạn dễ dàng tra cứu và áp dụng đúng luật về BHXH, cùng tham khảo nhé.

van-ban-ve-bhxh

Hình ảnh: Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về BHXH

 

STT

Tên Nghị định

Ngày có hiệu lực

1

Quyết định 1018/QĐ-BHXH Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

01/01/2014

2

 Luật BHXH số 58/2014/QH13 Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

01/01/2016

3

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

15/02/2016

4

 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

01/01/2016

5

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

15/02/2016

6

Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

15/02/2016

7

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư này quy định chi Tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của Luật Bảo hiểm xã hội và một số Điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây được viết là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP).

04/04/2016

8

Quyết định 636/QĐ-BHXH Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

01/06/2016

9

Quyết định 828/QĐ-BHXH Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN

01/07/2016

10

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

01/12/2015

11

 Nghị định 115/2015/NĐ-CP  Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

01/01/2016

Bài viết: “Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về BHXH”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Một số nghị định, công văn liên quan đến BHXH”

– Nghị định 47/2016/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở mới

– Nghị định 88/2016/ NĐ-CP, về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

– Công văn 1379/BHXH-BT hướng dẫn tính lãi chậm đóng

– Công văn 1075/BHXH-CSXH về thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản

– Công văn 489/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết chế độ BHXH

– Công văn 361/LĐBHXH-BHXH về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

  • Related Posts

    Thêm bình luận