Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu? Bạn là một doanh nghiệp? Bạn đang thắc mắc liệu mình có phải chịu thuế nhà thầu hay không?… Cùng tham khảo bài viết dưới đây để gỡ bỏ khúc mắc đó nhé.

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu

Hình ảnh: Hỏi – đáp: Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định đối tượng áp dụng như sau:

“Khoản 1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Khoản 5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.”

Căn cứ Khoản 2, Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định đối tượng không áp dụng như sau:

“Khoản 2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

…- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

Khoản 5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.”

Hỏi: 

Năm 2016, chúng tôi có ký hợp đồng với đối tác nước ngoài nhập khẩu nguyên vật liệu. Trong hợp đồng ghi rõ bên Bán giao hàng cho bên mua theo điều kiện giao hàng DDT (giao tại kho ngoại quan Hải Dương). Toàn bộ chi phí phát sinh từ kho vận Hải Dương về đến bên người mua do người mua chịu trách nhiệm. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp tôi có phải chịu thuế nhà thầu không ?

Đáp:

Từ các căn cứ nêu trên, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp nước ngoài, hoạt động bán, phân phối hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa thì hoạt động giao hàng từ kho ngoại quan không phải là hoạt động mang tính phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu giữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công. Do đó, nhà cung cấp nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp của độc giả có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu của nhà cung cấp nước ngoài trước khi thực hiện thanh toán.

Bài viết: “Hỏi – đáp: Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?”

Có thể bạn quan tâm: “Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh”

a) Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau:
– Cảnh cáo;
– Phạt tiền.
b) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
– Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
– Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.
c) Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định nêu trên, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau:
– Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
– Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua;
– Buộc cải chính công khai;
– Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh;
– Buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng không sử dụng;
– Buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;
– Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;
– Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;
– Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi mà không có lý do chính đáng;
– Buộc khôi phục lại hợp đồng đã hủy bỏ mà không có lý do chính đáng.

  • Related Posts

    Thêm bình luận