Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018 - form mẫu đính kèm

Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018

Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018

(Hình ảnh: Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018)

(Hình ảnh: Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018)

1. Hồ sơ yêu cầu: 

** Các loại hồ sơ để lập thủ tục đăng ký được liệt kê trong Phiếu Giao nhận hồ sơ 101:

– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT: Mẫu 01/ĐKBB – 01 bản

– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động: Bản sao có chứng thực

– Quyết định xếp hạng doanh nghiệp Nhà Nước: Bản sao (nếu có)

– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT: Mẫu D02-TS – 01 bản

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYTđối với người tham gia BHXH lần đầu: Mẫu số TK1-TS – 01 bản/người

– Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về: Mẫu TK2-TS – 01 bản/người)

** Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung: 

– Văn bản giải trình của đơn vị: Mẫu D01b-TS

– Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Bản sao (nếu có )

– Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị: Bản sao

Bạn đang xem: Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018

– Hợp đồng lao động: Bản sao – 01 bản/người tương ứng thời gian truy thu.

Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

** Đối với đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, hồ sơ bổ sung: 

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản)

2 . Hồ sơ khác: 

– Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công …): thêm bản sao giấy tờ có liên quan (kèm theo bản chính để đối chiếu) để chứng minh.

– Đối với người được cử đi học tập hoặc công tác nước ngoài: Công văn, Quyết định cử đi (bản sao, 01 bản/người)

3. File dữ liệu – Chuyển bằng iBHXH; bằng USB; bằng email: 

** Lưu ý: 

– Đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.

– Trường hợp người lao động được cấp Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH (mẫu C15a-TS) do đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần, thì lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 317 để được cấp tờ bìa sổ BHXH. Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

** Các biểu mẫu cần chuẩn bị:

– Phiếu giao nhận hồ sơ Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc -PGNHS 101

– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT – mẫu 01/ĐKBB

– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYTđối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

– Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)

– Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)

Nguồn: Webketoan

Bài viết: Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội lần đầu 2018

học kế toán thực hành

  • Related Posts

    Thêm bình luận