Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2017

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2017. Kể từ ngày 12/8/2016, việc đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh sẽ được thực hiện theo Thông tư 95/2016/TT-BTC – hướng dẫn thủ tục và nơi nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc, cụ thể như sau:

thu-tuc-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh-moi-nhat-2017

Hình ảnh: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2017

Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành, bãi bỏ mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN. Thay vào đó, cá nhân có thể đăng ký người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan thuế (Bằng mẫu 20-ĐK-TCT) hoặc thông qua cơ quan chi trả (Bằng mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT)

==> Tải mẫu tờ khai tại đây:

>>> Tải mẫu 20-ĐK-TCT: mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc <<<

 >>> Tải mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc (mẫu 20-ĐK-TH-TCT) <<<

1. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (công ty) trả thu nhập

a) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

– Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập, bao gồm:

  • Đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam: Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (người đủ từ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (người dưới 14 tuổi);
  • Đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

– Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

Lưu ý: Khi làm tờ khai mẫu 20-ĐKT-TH-TCT, cần chú ý các thông tin trên tờ đăng ký như sau:

– Người lao động phải có mã số thuế TNCN rồi mới được đăng ký NPT.
– Trong phần nội dung có 2 mục: I và II:

  • Nếu NPT đã có chứng minh thư nhân dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc đã có mã số thuế người phụ thuộc thì khai thông tin NPT đó vào mục I.
  • Còn những NPT chưa có chứng minh thư nhân dân (dưới 14 tuổi) hoặc chưa có MST NPT thì khai vào mục II.

– Mục “Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh” (chỉ tiêu 10 hoặc 25): Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Ví dụ: Sinh con từ tháng 2/2016, nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đến Tháng 7/2016 bắt đầu đi làm lại và đăng ký người phụ thuộc cho con vào tháng Tháng 7/2016.
==> Vậy:
+ Đây là người phụ thuộc mới sinh chưa có Chứng mình thư hay MST nên đưa vào Mục II
+ Tháng 2/2016 sinh con: đây là thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (đưa vào chỉ tiêu 25 là 02/2016)
+ Đăng ký từ tháng nào thì được tính giảm trừ từ tháng đó (Nhân viên A, Đăng ký từ T2/2016 => được tính giảm trừ từ T7/2016) Nhưng đến khi quyết toán được tính giảm trừ từ khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (được tính từ T2/2016)

– Mục “Thời điểm kết thúc giảm trừ” (Chỉ tiêu 11 hoặc 26): ghi Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống. (Tức là nếu đăng ký NPT lần đầu thì bỏ trống mục này)

– Thời bạn nộp hồ sơ chứng minh NPT: Chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu, NNT lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế

20-dkt-th-tct

b) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

– Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

– Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

  •  Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT  ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

  •  Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

2. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế – Không thông qua Tổ chức (công ty) chi trả thu nhập.

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Bài viết: “Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2017”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?”

– DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những Công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, các bạn nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng (không phải là hóa đơn GTGT).

– Những hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì không phải kê khai thuế GTGT. Chỉ được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Theo Công văn 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường, cụ thể như sau:
– Đối với các số hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì Công ty không kê khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT. Hoá đơn này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Công ty được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

Theo Công văn Số 3430/TCT-KK ngày 21/8/2014 của Bộ tài chính về việc kê khai hóa đơn bán hàng.
Về việc hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn bán hàng thông thường:
– Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  • Related Posts

    Thêm bình luận