Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất – Những đối tượng nào đủ điều kiện để có thể tự đặt và tự in hóa đơn. Những đối tượng nào không đủ điều kiện để tự in, đặt in hóa đơn, vậy họ mua hóa đơn ở đâu? Được quy định trong thông tư nào? Thời gian có hiệu lực là khi nào?

(Hình ảnh: Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất)

(Hình ảnh: Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất)

1. Đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.
– Hộ, cá nhân kinh doanh.
– Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án.
– Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật DN và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
– Tổ chức kinh doanh, DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
– DN đang sử dụng hoá đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế: Đây là các DN có VCSH dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu nhận biết như DN không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác; DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi
– DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

2. Các thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế 
– Đơn đề nghị mua hóa đơn.
– Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bạn đang xem: Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất

– Giấy CMND còn trong thời hạn sử dụng của người đứng tên trong đơn đề nghị mua hóa đơn.
– Trường hợp người đi mua là người được ủy quyền thì cần có giấy ủy quyền theo đúng quy định của người ủy quyền.
– Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
– Các giấy từ trên cần được làm thành 2 bản.
– Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.
=> Người đi mua hóa đơn cần chú ý giá niêm yết để chỉ phải chi trả đúng mức theo quy định.
– Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.
– Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.
– Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn.
– Đối với các lần mua hóa đơn sau cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn ngay trong ngày.
– Bạn có thể mua hóa đơn lẻ nếu không muốn mua hóa đơn quyển.

Bài viết: Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất
học-kế-toán-thực-hành
Bạn có thể quan tâm: Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

   Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………………
I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:…………………………………………………………………………………………
1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………………………………………….
2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………………………
Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận