Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không?

Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không?

Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không? – Tiền nộp phạt vi phạm hành chính thuế có được xem là chi phí hợp lý hay không? Nếu không phải chi phí hợp lý theo thuế TNDN vậy hạch tóan vào đâu? Cách hạch toán tiền phạt vi phạm hành chính? 

(Hình ảnh: Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý hay không?)

(Hình ảnh: Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không?)

*** Về xử phạt về thuế

*Căn cứ:

– Điều 3 Nghị định 129/2013/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 166/2013/TT-BTC, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế
– Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

*Các hình thức phạt:

1. Phạt cảnh cáo
– Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.
– Hình thức xử phạt cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.
2. Phạt tiền: Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế bằng hình thức phạt tiền được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
– Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế
+ Phạt theo số tiền tuyệt đối tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức có hành vi vi phạm thủ tục thuế. Mức phạt tiền tối đa không quá 100 triệu đồng đối với người nộp thuế là cá nhân có hành vi vi phạm về thủ tục thuế
+ Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.
+ Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm về thủ tục thuế là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung phạt tiền được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tiền phạt tối thiểu cộng với mức tiền phạt tối đa của khung phạt tiền.

Bạn đang xem: Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không?
– Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
+ Phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn.
2.3 Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
+ Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

*** Về thuế TNDN

*Căn cứ:

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.36 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

– Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

*Như vậy :

Tiền phạt vi phạm hành chính không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN năm, khi quyết toán thuế TNDN năm nhập giá trị tiền bị phạt và chỉ tiêu B[4] làm tăng thu nhập tính thuế

*** Về hạch toán kế toán

– Khi nhận được quyết định phạt hành chính:

Nợ TK 811

Có TK 3339 hoặc 1111
– Khi nộp phạt hành chính:

Nợ TK 3339

Có TK 1111,112

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Tiền phạt vi phạm hành chính có tính vào chi phí hợp lý không?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Một số lưu ý về sử dụng hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng.
+ Đối với các DN áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi có hoá đơn đầu vào là hoá đơn GTGT thì DN được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn đó. Nếu hoá đơn đầu vào là hoá đơn bán hàng thì DN sẽ không được khấu trừ thuế GTGT.
+ Đối với các DN áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc thuế khoán trên doanh thu thì DN sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào kể cả hoá đơn đầu vào là hoá đơn GTGT.

Tags từ khóa: cách hạch toán tiền phạt vi phạm hành chính – tiền phạt chậm nộp thuế có được tính vào chi phí – tiền chậm nộp thuế – hạch toán truy thu thuế – hạch toán nộp phạt thuế môn bài – lãi phạt chậm nộp thuế hạch toán – truy thu thuế là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận