Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty

Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty – Kế toán trưởng là vị trí vô cùng quan trọng đứng đầu bộ phận kế toán của một doanh nghiệp. Vậy để được bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng thì người làm kế toán cần có những tiêu chuẩn và điều kiện gì?

(Hình ảnh: Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty)

1/ Tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng: Người làm kế toán trưởng cần có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

– Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán sâu rộng. Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

– Phẩm chất đạo đức: Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình

– Kinh nghiệm thực tế: Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty

2/ Điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty:

– Có đầy đủ tiêu chuẩn của một người làm kế toán trưởng như trên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

học-kế-toán-thực-hành

Bài viết: Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty

Có thể bạn quan tâm:

Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần kế toán trưởng không?

Về nguyên tắc thì  mỗi DN đều phải có một kế toán trưởng. Tuy nhiên, đối với những DN siêu nhỏ có rất ít lao động, không quá 10 người theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP thì không bắt buộc phải có Kế toán trưởng nhưng phải đảm bảo có người phụ trách kế toán. DN không phải siêu nhỏ nhưng mới thành lập cũng được phép khuyết chức danh này trong vòng 12 tháng.

Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty Thiên Nga
Tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận