Tình huống kế toán thuế T05/2017 - có đáp án - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tình huống kế toán thuế T05/2017 – có đáp án

Tình huống kế toán thuế T05/2017 – có đáp án. Khoản chi cho hoạt động giáo dục, đào tạo nghề nghiệp; khoản chi trang phục có được tính vào chi phí được trừ? Khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh có được xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?,…. Các bạn tham khảo giải đáp tình huống trong bài viết dưới đây nhé.

– Bạn nào muốn tải FULL file tình huống thuế tháng 05/2017 về thì Chat trực tiếp với tư vấn viên nhé.

Tình huống kế toán thuế T052017 - có đáp án

Hình ảnh: Tình huống kế toán thuế T05/2017 – có đáp án

1. Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Hỏi:

Tháng 3/2017, Công ty tôi có mở một lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trong công ty. Công ty có chi một số khoản để tổ chức lớp học, như thuê giảng viên, in tài liệu cho lớp học, chi hỗ trợ một ngày lương cho cán bộ tham gia lớp học. Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học. Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp..

Như vậy, khoản chi phí để đào đạo nâng cao tay nghề cho công nhân nếu khoản chi đó đảm bảo chứng từ theo quy định, thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Bạn đang xem: “Tình huống kế toán thuế T05/2017 – có đáp án”

học kế toán thực hành

2. Mức chi trang phục như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Hỏi:

Năm 2017, Công ty tôi có chủ trương chi trang phục cho cán bộ, công nhân là đối với công nhân thì đặt may trang phục, đối với cán bộ quản lý thì chi bằng tiền. Xin hỏi mức chi trang phục như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:
Theo quy đinh tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với phần chi trang phục cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ như sau: Nếu chi bằng tiền thì mức chi tối đa không vượt quá năm triệu đồng/người/năm; nếu chi bằng hiện vật thì theo thực tế phát sinh và phải có hóa đơn chứng từ.

3. Khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có được xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Hỏi:

Tháng 4/2017, Công ty tôi vừa khánh thành, đưa vào sử dụng một phòng nghỉ trưa và 01 sân quần vợt với tổng giá trị quyết toán là 380 triệu đồng nhằm phục vụ cho người lao động làm việc tại Công ty. Xin hỏi Công ty tôi có được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ của hai công trình này khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không được tính vào chi phí được trừ. Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao… đủ điều kiện là tài sản cố định, được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

4. Hồ sơ miễn thuế đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ tại Việt Nam

Hỏi:

Tôi là một Chuyên gia nước ngoài thuộc thành viên của tổ chức phi Chính Phủ đang thực hiện dự án viện trợ cho các nạn nhân bị chất độc da cam tại Việt nam, tôi được biết Chính Phủ Việt Nam có chế độ miễn thuế TNCN cho các chuyên gia nước ngoài. Vậy xin hỏi tôi phải làm những hồ sơ gì để được miễn thuế TNCN?

Trả lời:
Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 96 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ miễn thuế đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ tại Việt Nam bao gồm:

– Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản hoặc của Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
– Các tài liệu liên quan như: Bản sao Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Bản sao Văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt; Bản sao hợp đồng ký giữa Chuyên gia nước ngoài với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với Cơ quan chủ quản hoặc với Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

5. Huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế có được không?

Hỏi:

Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng sau này khi tôi không cho thuê nhà nữa thì tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế có được không?

Trả lời:
Nếu bạn muốn ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì bạn thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu quy định. Sau đó nhập mã xác thực OTP do Cổng thông tin điện tử gửi đến số điện thoại của bạn để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng Thông tin Điện tử.

6. Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Hỏi:

Theo quy định tại Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai và hợp đồng cho thuê nhà, vậy tôi muốn hỏi khi tôi sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử tôi có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Trả lời:
Khi người nộp thuế sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử thì người nộp thuế sẽ phải gửi bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử hoặc được gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Chi cục thuế nơi có nhà cho thuê.

7. Khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà nhưng cá nhân lại không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không?

Hỏi:

Tôi muốn hỏi: khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà nhưng cá nhân lại không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không?

Trả lời:
Tại Điều 5 Thông tư số 110 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định: nếu trường hợp cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực do cơ quan thuế cấp để thực hiện giao dịch điện tử .

8. Sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng lại có nhà cho thuê ở TP HCM, vậy có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại Hà Nội được không?

Hỏi:

Tôi hiện sống và làm việc ở thành phố Hà Nội, nhưng lại có nhà cho thuê ở TP HCM, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại Thành phố Hà Nội được không?

Trả lời:
Theo Điều 2 Quyết định số 2128 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê nhà thì phạm vi áp dụng thí điểm cho cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của hai cơ quan thuế có nhu cầu được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Như vậy, nếu bạn ở thành phố Hà Nội và thuộc cơ quan thuế quản lý tại thành phố Hà Nội thì bạn có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại cơ quan thuế tại Hà nội cho hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

9. Hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới

Hỏi:

Công ty tôi có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty có dự án đầu tư mới tại tỉnh Bình Dương, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Công ty tôi đã thực hiện kê khai riêng thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư này tại Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Kỳ khai thuế tháng 4/2017, số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư là 800 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi có được hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế Giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế Giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Như vậy, căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi, công ty bạn đang có số thuế Giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới thì phải bù trừ với số thuế Giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh chính , nếu sau khi bù trừ mà số thuế chưa được khấu trừ hết còn 300 triệu đồng thì Công ty bạn sẽ được xét hoàn thuế Giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Bài viết: “Tình huống kế toán thuế T05/2017 – có đáp án “

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án

  • Related Posts

    Thêm bình luận