Tờ khai thuế môn bài 2019 theo thông tư 156 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tờ khai thuế môn bài 2019 theo thông tư 156

Tờ khai thuế môn bài 2019 theo thông tư 156 – Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết và vụ thể, cách ghi tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài

[02] Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu “x”

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu là DN đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp thuế : Ghi tên công ty nộp thuế.

– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

[06] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Công ty.

[07] Quận/huyện: .………. [08] Tỉnh/Thành phố: ………………

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty [10] Fax: ……………… [11] Email: mail của công ty để cơ quan

to-khai-thue-mon-bai

Bài viết: Tờ khai thuế môn bài 2019 theo thông tư 156

  • Related Posts

    Thêm bình luận