Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018

Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018

Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018 – Thuế môn bài là gì? Phân loại tờ khai thuế như thế nào? Hạch toán thuế môn bài ra sao? Các bước nộp thuế môn bài và kê khai thuế môn bài cần điều kiện gì? Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập thế nào? Mức nộp phạt chậm thuế môn bài là gì? Những quy định về thuế môn bài ra sao? Thuế môn bài tùy thuộc vào vốn điều lệ nào? Mã chương loại khoản nộp thuế môn bài là bao nhiêu?

(Hình ảnh: Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018)

(Hình ảnh: Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018)

1. Bạn biết gì về thuế Môn Bài?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các DN và hộ kinh doanh.

Thuế môn bài được thu hàng năm.

– Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

2. Cách hạch toán thuế Môn Bài

** Căn cứ theo Quyết định số 48/2006 QD-BTC

Nợ TK 6422

Có TK 3338

** Căn cứ theo Quyết định số 15/2006 QD-BTC

Nợ TK 6428

Có TK 3338

** Khi nộp tờ khai thuế Môn Bài

Nợ TK 3338

Có TK 111/ TK 112

– Dựa vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế:

Nợ 6425 (Theo QĐ 15)

Nợ 6422 (Theo QĐ 48)

Có TK 3338

– Khi nộp tiền vào ngân sách dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách:

Nợ TK 3338

Có TK 111,112

Update: Hạch toán thuế môn bài theo thông tư mới nhất

** Hạch toán chi phí thuế môn bài

 Thông tư 200/2015/TT-BTC

Nợ TK 6425 Thuế, phí và lệ phí.

Có TK 3338 Các loại thuế khác

– Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nợ 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3338 Các loại thuế khác

** Hạch toán khi nộp tờ khai thuế môn bài:

– Theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Nợ TK 6428
Có TK 3338
– Theo thông tư số 133/2016/TT-BTC
Nợ TK 6422
Có TK 3338

**  Khi nộp tiền vào ngân sách

Nợ TK 3338

Có TK 111,112

Bạn đang xem: Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018

3. Các bước nộp thuế Môn Bài

** Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tuyến qua mạng:

– Bước 1: 

+ Đăng ký tờ khai thuế môn bài 01/MBAI:

+ Truy cập vào website của Tổng cục thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

==> Đăng nhập vào tài khoản (Tài khoản Token)

==> Chọn mục “TÀI KHOẢN

thue-mon-bai1

==> Chọn mục “Đăng ký thêm tờ khai” (Nếu bạn chưa đăng ký).

thue-mon-bai2

== > Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài” ==> Tích chọn vào ô vuông bên cạnh.

thue-mon-bai3

== > Ấn “Tiếp tục” để đăng ký ==> Ấn “Chấp nhận

– Bước 2: Cách lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến:

==> Chọn mục “Kê khai trực tuyến

==> Chọn mục “Tờ khai” ==> Lựa chọn “01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài”.

thue-mon-bai4

==>  Ấn “Tiếp tục”.

==> Cuối cùng Click “Ký và nộp tờ khai” 

4. Cách lập tờ khai thuế Môn bài

*** Mẫu tờ khai thuế môn bài : <<< LINK DOWNLOAD >>>

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài

[02] Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu “x”

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu là DN đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp thuế : Ghi tên công ty nộp thuế.

+ Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

Bài viết: Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

[06] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Công ty.

[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/Thành phố: 

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty [10] Fax: [11] Email: mail của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

+ Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: [15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố

[17] Điện thoại:  [18] Fax: [19] Email:

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: .ngày 

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: đánh dấu “X” nếu có

+ Nếu lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.

+ Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

– Ghi các chỉ tiêu trong bảng:

[22] Người nộp thuế môn bài: Ghi theo giống chỉ tiêu [04].

– Ghi các cột tương ứng như sau:

+ Cột “Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

+ Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC .

[23] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):

+ Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.

Bài viết: Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018

+ Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh… hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

[24] Tổng số thuế môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.

5. Các bậc thuế Môn bài mới nhất 

*** Theo thông tu 302/2016/TT-BTC – Bậc thuế môn bài được áp dụng từ ngày 1/1/2017  

a. Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả nămBậcMã Tiểu mục
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm Bậc 1  2862 
Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/nămBậc 22863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/nămBậc 32864

b. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

Doanh thu bình quân nămMức thuế môn bài cả năm Bậc Mã tiểu mục
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/nămBậc 12862
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/nămBậc 2 2863
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm. Bậc 3  2864 

6. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế Môn Bài:

– Những DN mới thành lập nếu hoạt động luôn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.

– Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

– Những DN đang hoạt động chậm nhất là ngày 30/1 (đầu năm)

7. Đối tượng nộp thuế môn bài

– Đối tượng nộp thuế môn bài là các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân nước ngoài

– Các tổ chức kinh tế phải nộp thuế môn bài bao gồm:

+ Các DNNN, CTCP, công ty TNHH, DNTN, DN hoạt động theo Luật đầu tư, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

+ Các HTX, Liên hiệp HTX và các Quỹ tín dụng nhân dân

+ Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký nộp thuế môn bài, và được cấp MST 

8. Mức nộp phạt chậm thuế môn bài 

** Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 98/2007/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày.

+ Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.

+ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.

+ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.

Update: Áp dụng theo quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

1. Khai thuế môn bài theo năm quy định như sau:

– Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế

– Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

 2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

 Số ngày chậm nộpMức phạt
01 đến 05 ngàyPhạt cảnh cáo
01 đến 10 ngày400.000 – 1.000.000
10 đến 20 ngày800.000 – 2.000.000
20 đến 30 ngày1.200.000 – 3.000.000
30 đến 40 ngày1.600.000 – 4.000.000
40 đến 90 ngày.2.000.000 – 5.000.000

Bài viết: Tổng hợp về Thuế Môn Bài mới nhất năm 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Định khoản ngân hàng giải ngân thẳng số tiền vay vào tài khoản bên bán

– Thanh toán tạm ứng lần 01:

Nợ TK 331

Có TK 112

–  Thanh toán nốt số tiền còn lại bằng tiền vay ngân hàng: nhưng chuyển thẳng vào tài khoản bên Bán xe/ mua hàng…:

Nợ TK 331

Có TK 341

– Khi nhận được hóa đơn GTGT: từ nhà cung cấp

Nợ TK 211,152,153,156…..

Nợ TK 1332

Có TK 331

– Hàng kỳ khi trả lãi ngân hàng:

+  Lãi :

Nợ TK 653

Có TK 111,112

+ Tất toán vốn vay:

Nợ TK 341

Có TK  111,112

Tags từ khóa: bậc thuế môn bài 2017- thuế môn bài 2018 – thời hạn nộp thuế môn bài 2017 – tờ khai thuế môn bài 2017 – thông tư 302 thuế môn bài – thông tư 302 về lệ phí môn bài – mức thuế môn bài 2018 – mã chương thuế môn bài

  • Related Posts

    Thêm bình luận