Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp – Khi nào người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

(Hình ảnh: Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp)

(Hình ảnh: Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp)

** Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Hết thời hạn hưởng Trợ cấp thất nghiệp

– Tìm được việc làm

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

– Hưởng lương hưu hàng tháng

– Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu việc mà không có lý do chính đáng

– Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định trong 3 tháng liên tục

– Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

– Đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên

– Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BH thất nghiệp

– Chết

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bạn đang xem: Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Bị Tòa tuyên bố mất tích;

– Bị tạm giam, chấp hành phạt tù.

** Một số trường hợp cũng được bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp bao gồm:

– Bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp khi NLĐ không đến nhận quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệp.

– Bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp khi NLĐ không đến nhận tiền Trợ cấp thất nghiệp.

 – Bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp trong các trường hợp NLĐ đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng Trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

 Thời gian đóng BH thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian đóng BH thất nghiệp – Thời gian đóng BH thất nghiệp đã hưởng Trợ cấp thất nghiệp.

– NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp theo quy định có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Bài viết: Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN lần đầu mới nhất

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018

Tags từ khóa: các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp – thủ tục chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp – có việc làm trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp – các trường hợp nào được bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp – thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp – quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp – đang thử việc có được lãnh bảo hiểm thất nghiệp – hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần như thế nào

  • Related Posts

    Thêm bình luận