Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

(Hình ảnh: Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân)

(Hình ảnh minh họa: Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân)

– Trường hợp DN theo trình bày, tại thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2015 và năm 2016, một số nhân viên không ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho DN thì DN cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên tự làm hồ sơ quyết toán thuế và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

– Nếu các cá nhân này chỉ có một nguồn thu nhập tại DN nay đề nghị ủy quyền cho DN quyết toán  thì DN thực hiện khai điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC , phải nộp tiền thuế phát sinh thêm và tiền nộp phát sinh (nếu có).

(Công văn 9943/CT-TTHT ngày 12/10/2017 của Cục Thuế TP.HCM)

** Tải DOWNLOAD Công văn 9943/CT-TTHT:

download

Bài viết: Ủy quyền quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: 

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST cá nhân

Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN

Tags từ khóa: ủy quyền quyết toán thuế tncn 2014 – thời điểm làm ủy quyền quyết toán thuế tncn – ủy quyền quyết toán thuế tncn 2018 – mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn 2018 – quyết toán thuế tncn đối với người nghỉ việc – không được ủy quyền quyết toán thuế tncn – quyết toán thuế tncn không đủ 12 tháng – các trường hợp cá nhân phải tự quyết toán thuế tncn

  • Related Posts

    Thêm bình luận