Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

(Hình ảnh: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018)

(Hình ảnh: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018)

1. Thuê công ty khác làm thầu phụ – có tư cách pháp nhân:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao thầu

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Hóa đơn GTGT

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627, 622

Có TK 331

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

Ưu điểm:

+ Công ty không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Công ty không phải đóng bảo hiểm.

Nhược điểmChi phí lớn ( do công ty bên kia sẽ phải nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%).

2. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Cá nhân kinh doanh:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao thầu

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

+ Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627, 622

Có TK 331

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

Ưu điểm:

+ Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Không phải đóng bảo hiểm.

Nhược điểm:

+ Cá nhân phải đăng ký kinh doanh.

+ Cá nhân phải đóng thuế 7% ( Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).

3. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Không kinh doanh:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao thầu

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

+ Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 3388

+Trích thuế TNCN 10%:

Nợ TK 3388

Có TK 3335

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 3388

Có TK 111,112

Ưu điểm:

+ Không phải đóng bảo hiểm.

Bạn đang xem: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

+ Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp 

Nhược điểm:

+ Phải đóng thuế TNCN 10%.

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

4. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân – Dưới 1 tháng

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công

+ Bảng Lương

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

+ Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng)

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

** Lưu ý:

Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện : Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

Ưu điểm:

+ Không phải đóng bảo hiểm.

+ Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên.

Nhược điểm:

+ Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm. (Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH12).

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

5. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân – Từ 1 tháng trở lên:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công

+ Bảng Lương

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

+ Trích bảo hiểm xã hội:

Nợ TK 622,334

Có TK 338

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

Ưu điểmKhông phải ký hợp đồng nhiều lần.

Nhược điểm:

+ Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân ( Doanh nghiệp chịu 21.5%, công nhân chịu 10.5%).

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

+ Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

Bài viết: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

học kế toán thực hành

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Thúy
   15/08/2018 at 11:48 - Reply

   Cho em hỏi trường hợp Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Không kinh doanh: thì giấy khấu trừ thuế TNCN mình sẽ chỉ điền thông tin của người đó mà không cần quan tâm đến danh sách công nhân của tổ đội đó ạ?

  Thêm bình luận