Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

(Hình ảnh: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018)

(Hình ảnh: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018)

1. Thuê công ty khác làm thầu phụ – có tư cách pháp nhân:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao thầu

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Hóa đơn GTGT

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627, 622

Có TK 331

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

Ưu điểm:

+ Công ty không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Công ty không phải đóng bảo hiểm.

Nhược điểmChi phí lớn ( do công ty bên kia sẽ phải nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%).

2. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Cá nhân kinh doanh:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao thầu

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

+ Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627, 622

Có TK 331

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 331

Có TK 111,112

Ưu điểm:

+ Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Không phải đóng bảo hiểm.

Nhược điểm:

+ Cá nhân phải đăng ký kinh doanh.

+ Cá nhân phải đóng thuế 7% ( Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).

3. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Không kinh doanh:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao thầu

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

+ Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 627/622

Có TK 3388

+Trích thuế TNCN 10%:

Nợ TK 3388

Có TK 3335

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 3388

Có TK 111,112

Ưu điểm:

+ Không phải đóng bảo hiểm.

Bạn đang xem: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

+ Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp 

Nhược điểm:

+ Phải đóng thuế TNCN 10%.

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

4. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân – Dưới 1 tháng

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công

+ Bảng Lương

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

+ Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng)

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

** Lưu ý:

Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện : Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

Ưu điểm:

+ Không phải đóng bảo hiểm.

+ Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên.

Nhược điểm:

+ Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm. (Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH12).

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

5. Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân – Từ 1 tháng trở lên:

Bộ chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công

+ Bảng Lương

+ Chứng từ thanh toán hợp lệ

+ Chứng minh nhân dân

Cách hạch toán :

+ Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 622

Có TK 334

+ Trích bảo hiểm xã hội:

Nợ TK 622,334

Có TK 338

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):

Nợ TK 334

Có TK 3335

+ Khi Thanh toán:

Nợ TK 334

Có TK 111,112

Ưu điểmKhông phải ký hợp đồng nhiều lần.

Nhược điểm:

+ Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân ( Doanh nghiệp chịu 21.5%, công nhân chịu 10.5%).

+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

+ Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

Bài viết: Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

học kế toán thực hành

 • Related Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest
  1 Comment
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Thúy

  Cho em hỏi trường hợp Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Không kinh doanh: thì giấy khấu trừ thuế TNCN mình sẽ chỉ điền thông tin của người đó mà không cần quan tâm đến danh sách công nhân của tổ đội đó ạ?