Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu

Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu

Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu  – Hóa đơn mua cùng một ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng cộng dồn trên 20 triệu đồng thì khi thanh toán cần chú ý điểm gì? Có bắt buộc phải chuyển khoản hay không? Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ như thế nào? Giá trị hợp đồng > 20 triệu nếu chia nhỏ ra xuất hóa đơn thì có bị ảnh hưởng gì không? Có được khấu trừ thuế GTGT và cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

(Hình ảnh: Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu )

(Hình ảnh: Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu )

**Căn cứ pháp lý: 
– Khoản 1 Điều 9 của Nghị định  218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi
– Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC Hà Nội Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP  Quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTCHướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
– Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT- BTC Hà Nội Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

**Theo đó:
– Về thuế TNDN: Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật… Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Bạn đang xem: Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu 

– Về thuế GTGT:
+ HH-DV mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục HH-DV không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hóa đơn, chứng từ HH-DV mua vào.
+ Trường hợp mua HH-DV của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

**Như vậy Căn cứ các quy định nêu trên:
1. Nếu Tổng Công ty theo trình bày ký hợp đồng mua HH-DV của Công ty AFC trong cùng một ngày, có nhận 02 hóa đơn từ Công ty AFC, Tổng Công ty đã thanh toán cho hóa đơn trị giá 10 triệu đồng bằng tiền mặt và hóa đơn trị giá 30 triệu đồng bằng chuyển khoản thì khoản thanh toán bằng tiền mặt cho hóa đơn trị giá 10 triệu đồng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
2. Nếu Tổng Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp CS có tổng giá trị HH mua vào là 100 triệu đồng; về nguyên tắc khi xuất giao hàng cho Tổng Công ty nhà cung cấp CS phải lập hóa đơn xuất giao cho Tổng Công ty cho toàn bộ giá trị hàng hóa. Do đó vào ngày 25/07/2017, Tổng Công ty nhận hóa đơn GTGT là 25 triệu đồng và thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Y và hôm sau ngày 26/07/2017 nhận hóa đơn còn lại giá trị 75 triệu đồng và Tổng Công ty đã thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng cho nhà cung cấp CS thì chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hóa đơn có giá trị 75 triệu đồng.

Bài viết: Xuất hóa đơn cùng ngày có giá trị trên hai mươi triệu

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Một số quy định cụ thể về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Trong cùng một thời gian cá nhân có thu nhập tại chiều nơi thì chọn nơi thuận tiện nhất để khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần, các nơi khác thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ 10%, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
– Trong năm, cá nhân làm việc tại nhiều nơi thì tại mỗi nơi làm việc, cơ quan trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân.
– Hết năm, cá nhân chịu trách nhiệm tổng hợp các chứng từ khấu trừ, lập quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế nơi cư trú hoặc cơ quan thuế nơi cơ quan trả thu nhập cho mình đăng ký nộp thuế.
– Cơ quan trả thu nhập thực hiện khai quyết toán với cơ quan thuế về số thuế phải khấu trừ của cá nhân, số thuế đã thực khấu trừ, số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế thừa/thiếu chuyển sang năm sau, nộp ngay số thuế thiếu trong thời gian quyết toán thuế.
– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

  • Related Posts

    Thêm bình luận