Xuất hoá đơn khi mã số thuế bị đóng có bị phạt không ? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Xuất hoá đơn khi mã số thuế bị đóng có bị phạt không ?

Xuất hoá đơn khi mã số thuế bị đóng có bị phạt không ?  Mức phạt đóng mã số thuế là bao nhiêu , căn cứ theo thông tư , văn bản nào ??
Xuất hoá đơn khi mã số thuế bị đóng có bị phạt không

– Những việc không được thực hiện, khi  mã số thuế ngừng hoạt động :
+ Không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn
+ Không nộp được các loại thuế theo hình thức nộp qua mạng
+ Không được xuất hóa đơn bán hàng hóa
+ Không nộp được tờ khai thuế

Theo quy định tại điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về hóa đơn bất hợp pháp là:

“Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)”
Theo quy định trên, khi bị đóng mã số thuế, nếu doanh nghiệp tiếp tục sửa dụng hóa đơn, thì hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp

 Theo công văn số 2811/TCT-KK ngày 10/7/2015 của Tổng cục Thuế

V/v: chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp có quy định về việc “Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp nhiều tháng liên tục (kể từ khi thành lập) không phát sinh doanh thu, chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn, không nợ thuế” như sau:

“Trường hợp Cục Thuế trong quá trình quản lý người nộp thuế trên địa bàn nếu phát hiện doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính (từ ngày 01/7/2015 thời gian ngừng hoạt động là một năm), thì Cục Thuế làm văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cục Thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ Tài chính.”

 

Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

==> Như vậy: Xuất hoá đơn khi mã số thuế bị đóng thì sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.
Bài viết: ” Xuất hoá đơn khi mã số thuế bị đóng có bị phạt không ? “

  • Related Posts

    Thêm bình luận